Kommunisterna är de största demokraterna

2011-06-22

Vårens studiecirkel avslutades med två öppna föreläsningar om kommunisternas syn på staten och demokratin. Jan-Åke Karlsson, gymnasielärare och partistyrelseledamot för Kommunistiska partiet talade i tisdags inför närmare 15 personer om dagens borgerliga demokrati, hur demokratibegreppet förändrats under historien och om viktiga lärdomar som har dragits beträffande den socialistiska demokratin.

Vi kommunister kallar oss stolt de största demokraterna, både av historiska skäl - arbetarrörelsen gick i spetsen i kampen för allmän rösträtt, i Sverige i kamp mot bl a dåtidens liberaler - och av dagsaktuella skäl: vi försvarar konsekvent demokratins landvinningar mot högerns och socialdemokratins angrepp, och vi kämpar för socialismen, som innebär en utvidgning av demokratin med större deltagande och utan att göra halt vid makten över ekonomin.

I samband med tisdagens möte hölls också ett extra medlemsmöte, där tre kamrater valdes in som nya medlemmar i Kommunistiska partiet. Sammanlagt alltså nio nya medlemmar i Kalmar och Nybro - ett bra resultat efter mindre än ett halvårs arbete!

Vi tar nu sommaruppehåll i studiecirkeln och i de offentliga mötena, men du kan ändå träffa oss och diskutera när vi är ute på stan och säljer Proletären. Ta med en tjugolapp för ett exemplar av tidningen, och passa på att ställa alla frågor du undrat över! Vi försöker komma ut varje lördag i både Kalmar och Nybro.