Partiförening bildad

2011-06-15

Sex kamrater valde att gå med i Kommunistiska partiet efter att ha gått vår studiecirkel under våren. De nya medlemmarna har redan varit med i det politiska arbetet med Proletärenförsäljning och flygbladsutdelning. I samband med att vi gick från två till åtta aktiva medlemmar i Kalmar och Nybro bildade vi också formellt en egen partiförening. Proletären skriver också om bildandet av en partiförening i sydost: "Kommunisterna bygger ut i Kalmar/Nybro".