Därför passar inte SD i Folkets hus

2016-05-26

Publicerad i Östran 31 maj, Barometern 2 juni.

Läste i onsdagens Östra Småland på Torsåssidorna hur SD-politikern Kent Freij redogör över hur hans parti nekar Folkets hus i Torsås ett ekonomiskt bidrag på 185 000kr med anledningen att SD inte tillåts bedriva verksamhet i deras lokaler pga partiets värdegrund, som Kent inte ser någon problematik kring. Med Kents uppenbara historielöshet i åtanke ger vi honom gärna en lektion i ämnet!

Att Folkets hus uppstod i slutet av 1800-talet var resultatet av att den svenska arbetarrörelsen började organisera sig klass mot klass och hade ett behov av gemensamma möteslokaler till att hålla fackliga möten, studieverksamhet och kulturella evenemang. Det går inte att förminska folkets hus filialers betydelse för den progressiva arbetarrörelsen som genom historien har kämpat fram den välfärd som idag är under ständigt pågående attack, bland annat från just SD.

Att SD inte passar in i Folkets hus värdegrund grundar ju sig givetvis på att partiet är sprunget ur nazism, men framför allt för att man gör skillnad på arbetare beroende på vilken etnicitet de tillhör och värdesätter också de därefter.

Vilken ideologi SD anser sig tillhöra idag lägger vi inte så stor vikt vid. Det är genom deras handlingar som partiet avslöjas som en knähund till svenskt näringsliv när de fiskar efter ministerposter genom att rösta ja till värdlandsavtalet som förkastar allt som kan kallas svensk alliansfrihet. Så gör man ett tydligt avståndstagande från den svenska arbetarklassen. Rena quislingfasoner, säger vi kommunister!

Avslutningsvis kan vi inte låta bli att ställa Kent och hans partikamrater frågan om ifall man nu har en strävan efter att få nyttja till Folkets hus lokaler, varför röstar man då mot ett ekonomiskt bidrag som garanterar verksamhetens existens? Inte bara är detta att isolera sig själva från övriga partier, det är också kontraproduktivt ur så många aspekter. Den där diskrimineringen mot er ni talar om verkar ni mest själva stå för.

Johan Karlsson,
Kommunistiska partiet