Nej till privatisering av personlig assistans

2016-05-02

Publicerad i Östran 27 april, Barometern 2 maj.

Det var med en viss glädje man bläddrade igenom Nybrosidorna i Östran i tisdags och kunde läsa att förslaget om att privatisera den kommunala personliga assistansen hamnade på återremiss. Förvisso röstades inte förslaget helt och hållet ner, men vad kan man begära av ett parlament fyllt enbart av borgerliga partier av olika skalor?

Den styrande femklöverns förslag om privatisering är inget konstigt i sig. ”Detta var ju inte så genomtänkt” vill säkert många påstå med tanke på hur illa den slår mot personal och brukare men visst är den noggrant planerad. Detta är traditionsenlig högerpolitik där omsorg handlar om pengar, inte människor. Där man kategoriserar människor i behov av hjälp som kunder eller handelsvaror. Där man får chansen att profitera på dem.

När Jimmy Loord (KD) vågar påstå att ingen kvalité kommer att gå förlorad vid en privatisering, distanserar han sig från kommunens alla omsorgsanställda och allt som kan kallas arbetarpolitik. Så talar endast den som inte har nån anknytning alls till de människor i arbetarklassen som bär upp denna kommun och vet hur livsviktig kontinuiteten är mellan brukare och personal. Samma kontinuitet som riskeras gå förlorad med en privatisering.

Samtidigt har Loord mage att hota med att skära ner familjecentralen med 2 miljoner om inte privatiseringen går igenom. Här visar Loord högerns rätta ansikte; söndra och härska. Att ställa arbetare mot arbetare. Jag tror dock våra kloka omsorgsanställda genomskådar Loords desperata försök att klamra sig fast i sin sjunkande privatiseringsskuta som vi helst förpassar till historiens skräphög av dåliga högerreformer, där vi gärna också placerar hela den kapitalistiska världsordningen.

Vi välkomnar alla partier att rösta ner privatiseringsförslag likt dessa, men vi tar oss samtidigt friheten att nyansera vilken skillnad det är på politik beroende på om man sitter i maktsits eller opposition. Socialdemokraternas nej till privatiseringen i Nybro påstår vi är ren populism. Samma dag som (S) röstade nej till privatiseringen i Nybro, röstade (S) i Kalmar fullmäktige ja till en likadan privatisering fast i Kalmar. Orsaken till denna åsiktsskillnad är givetvis att i Kalmar sitter man i maktstyre medan man i Nybro sitter i opposition och därefter ter sig också politiken man för. Slutsatsen man kan dra av detta är följande; att vara socialdemokrat är att vara kluven.

Johan Karlsson, Per Sörensen, Kommunistiska partiet Kalmar/Nybro