Inga nedläggningar av Nybroskolor!

2011-06-11

Publicerad i Nybro Tidning 17 juni, Östran 23 juni. Refuserad av Barometern.

Vi ser en tydlig trend av nedläggningar av skolor runt om i landet. Nu hotas elever, föräldrar och personal i Nybro. Kommunpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden i Nybro säger att det inte finns ekonomi till att fortsätta driva befintliga skolor i kommunen.

Vi i Kommunistiska partiet ställer oss tvärt emot detta påstående! Det finns absolut ingen anledning att lägga ner kommunala skolor som Västeräng-, Bäckebo- eller Alsterbroskolan så länge det finns elevunderlag. Vi anser att pengarna finns, men att dessa istället slinker ner i privata fickor genom rut- och rotavdrag, slopad förmögenhetsskatt och annat som överklassen roffat åt sig! Pengar som kostat den offentliga sektorn över 100 miljarder kronor om året. Allt för att göda överklassen på bekostnad av samhällsnyttan. Detta är en medveten strategi av den borgerliga regeringen. Dom gör allt i sin makt för att skära ner på den offentliga sektorn, vilket leder till kraftiga besparingar på personal och resurser inom t ex vård, omsorg och skola.

Något större motstånd till nedläggningen har vi inte sett från partierna i Nybro, bortsett från Centerpartiet, vilka ännu en gång motsäger sig själva. Dom var ju med och röstade fram stora skattesänkningar till de rikaste. Begrep de inte att det skulle få konsekvenser för samhällsnyttan? På samma sätt som dom en gång röstade fram den inhumana utförsäkringpolitiken som dom nu säger sig bittert ångra. Ska dom ännu en gång stå i skamvrån med dumstruten på?

Nej, det enda ärliga motstånd vi sett är föräldrarna till de drabbade barnen som protesterat. T ex har föräldrarna på Västerängskolan deltagit i kommunmöten och skrivit insändare. Namninsamlingslista och demonstration hoppas vi är nästa steg.

Jag jobbar själv tillsammans med några av dessa föräldrar i en livsmedelsaffär i Nybro och delar deras oro över att barnen ska tvingas ifrån tryggheten med små klasser och behöva ta sig upp till 6 km på osäkra trafikerade vägar till och från skolan varje dag.

Kommunistiska partiet är det enda partiet i Nybro som till 100% ställer sig bakom föräldrarnas engagemang och krav på att bevara kommunens skolor så länge det finns elevunderlag. Till de andra politiska partierna säger vi: Ta avstånd från den omvända Robin Hood-politiken som bedrivs i riksdagen för pengarna finns men i fel fickor! Då skulle er trovärdighet öka när ni, framförallt i valtider, säger att ni vill satsa på vård, omsorg och skola!

Johan Karlsson, Kommunistiska Partiet i Nybro