Politik för folkflertalet eller kapitalet?

2011-10-17

Publicerad i Östran 18 okt, Nybro Tidning 21 okt.

Nu är det fastslaget att Juholts agerande ej är bedrägligt enligt lagens bokstav. Detta innebär ingen förändring i sak. Vi anser att hans handlande är djupt omoraliskt, allra helst som han säger sig vara en företrädare för arbetare och vanligt folk. Det som är än mer allvarligt är att han inte är ensam. Hela det politiska toppetablissemanget lever i en helt annan värld än vad arbetare och folkflertalet lever i. Därför är det inte så konstigt att de ej reagerar när de ”råkar” få några tusenlappar mer i månaden från hyresersättningar, resebidrag, fallskärmar, sjukersättningar mm tillsammans med sin lön som är flera gånger högre än våra löner. Kort sagt de flesta inom det politiska etablissemanget lever under omständigheter som ligger nära den ekonomiska överklass som Juholt och hans parti säger sig politiskt stå emot.

Här kommer vi in på det allvarliga med Juholt affären; den skymmer helt den politiska debatt som borde föras. Genom sin retorik har han velat framstå som en företrädare för de som drabbats av den brutala högerpolitik som förs. Han har talat vackert om barnfattigdom,sjukskrivna arbetslösa och de rikas skyldighet att bidra till samhället, ja t o m ordet solidaritet har kommit till heders igen.

När så Juholt och partiet presenterade budgeten så blev det platt fall! Alla vackra ord försvann och blev till någon hundralapp hit eller dit. Istället för att solidariskt, genom en skattepolitik efter bärkraft, bekämpa barnfattigdom, ge sjuka och arbetslösa ett värdigt liv, säkra pensioner åt våra gamla, se till så att vi får en likvärdig skola och sjukvård mm visade sig en högerpolitik light. Kort sagt en politik som fortsätter på den väg Göran Persson följd av Reinfeldt stakat ut för att ta från folkflertalet och tillfredsställa ” marknaden”, läs kapitalet, bankerna och överklassen.

Kommunistiska Partiet vill ha en totalt annorlunda politik. Vi har inga illusioner om att socialdemokratin oavsett ledare skulle kunna, på ett avgörande sätt stå upp mot kapitalets, ”marknadskrafternas” krav på att få berika sig genom ta en allt större del av det som vi, arbetare och folkflertalet, arbetar ihop. Värdet av den produktion vi har i Sverige har aldrig varit större än vad den är idag. Ej heller den samlade rikedomen eller kunskapen inom sjukvård, miljö, teknik och andra för samhällslivets avgörande områden. Med andra ord är förutsättningarna för att bygga ett samhälle där arbetare och vanligt folk oavsett livsituation kan känna trygghet mycket goda. Det som fortfarande saknas är en stark och rikstäckande politisk rörelse för ett sådant samhälle. Vi inom Kommunistiska Partiet gör allt vad vi förmår för att vara med och bygga denna rörelse.

Johan Karlsson (k)
Gunnar Axelsson (k)
Nybro/Kalmar