V har ingen trovärdighet i kraven på sänkta arvoden

Replik till Vänsterpartiet

2012-12-10

Publicerad i Östran 12 dec, Nybro tidning 13 dec

Kommunistiska Partiet har ej kritiserat V i Nybro för att ni vill sänka politikerarvodena. Vi har ifrågasatt er trovärdighet! Vi förutsätter att partiprogram och kongressbeslut gäller hela ert parti och inte bara i de kommuner där ni befinner er i opposition. Därför är det intresssant, men också tragiskt, att se vilka konsekvenser ert partis anpasssning till S har fått på riksdags-,landstings- och kommunal nivå.

Som exempel tog vi Kalmar där era kamrater, obs i ”regeringsställning”, genomför samma arvodeshöjning som ni i Nybro, där ni är i opposition, angriper!? I Kalmar röstar V för utförsäljning av kommunala bostäder och omvårdnadsfastigheter. Till detta kan vi tyvärr nu lägga att S i Kalmar beslutat att införa LOV. Vad gör då V? Jo,man skriver två bra insändare om vilka konsekvenser detta får. Men tar man konsekvenserna av vad man skriver och avbryter sammarbetet med S? Ett S som också inneslutit M i sin famn. Nej, då skulle man ju mista sina ”ministerposter” i den kommunala regeringen. Trovärdighet: Noll! Detta drabbar naturligtvis er i Nybro också, så länge ni ej tar avstånd från denna dubbla bokföring i politiken. En politik i partiprogram och kongresser, en annan för att komma in i den politiska värmen och få vara med i dansen runt de politiska köttgrytorna.

Säkert finns det en del V-partister som känner sig orättvist påhoppade. Men det räcker ej med att ha en allmän humanistisk syn, tycka synd om de som far illa och ha en diffus önskan om ett bättre samhälle av något slag Det krävs en politisk kompass som klart och tydligt pekar ut en poltisk färdriktning mot målet; ett socialistiskt Sverige. Detta saknar tyvärr V.

Till sist, V i Nybro skriver att K är frustrerade av att det ej finns utrymme för oss på politikens vänsterkant. Ja, nog är vi frustrerade, men inte för att utrymmet är för litet utan för stort! Detta sedan S förvandlats från ett reformistiskt arbetarparti till ett borgerligt socialliberalt parti. I denna marsch höger ut har tyvärr V slagit följe. Vi är trots framgångar de senaste åren fortfarande för små, framförallt på riksnivå, för att fylla det tomrum som uppstått. Vi lovar dock att efter förmåga göra vårt bästa.

Därmed avslutar vi för vår del debatten med V för denna gång. Nu går vi vidare i kampen mot kapitalismen. Den kampen omfattar både små och stora frågor. Det gäller dock att ha färdriktningen klar: Ett socialistiskt Sverige!

Johan Karlsson (K)
Jocke Nyström (K)
Erika Berggren (K)
Markus Syrjälä (K)
Gunnar Axelsson (K)