Allt stöd till de uppsagda fastighetsskötarna!

2013-02-12

Publicerad i Östran 19 feb, Nybro tidning 14 feb, Barometern.

Miljontals kronor i fallskärmar till sparkade/uppsagda chefer, riksdagsmannalöner till kommunalråden, utförsäljning av gemensam egendom till kapitalister för vrakpriser, nedläggning av väl fungerande skola, hot om att köra över den folkliga opinionen mot parkering på torget. Detta är några av de, ur arbetarögon sett, politiska skandaler som drabbat Nybroborna.

Som kronan på verket kommer nu avskedandet av 6 arbetare inom NBAB. Här ställer den av politikerna tillsatte Vdn Henrixon med stöd av Bertil Johnsson (S) och Christina Davidson (C) 6 arbetarfamiljer utan arbete, i en kommun med hög arbetslöshet. Arbetarna ber att få tala med den politiska ledningen i kommunen, men förvägras detta med motiveringen att de högavlönade Socialmoderaterna, Lund/Lilja, ej har med saken att göra. Vet Hut!! säger vi.

Här sker en principiell förändring i ett kommunalt bolag i och med att man lägger ut en arbetsuppgift till en privat utförare utan någon som helst konsekvensutredning. Det enda vi vet nu är att 6 arbetarfamiljer går en osäker framtid till mötes. Detta skulle enligt Lund/Lilja inte politikerna ha något att säga till om! Att dessa båda högavlönade drönare ej har förmåga till inlevelse i en arbetarfamiljs oro inför en hotande arbetslöshet, det begriper vi. Men nog måste det finnas någon självständigt tänkande varelse inom det sk arbetarpartiet som vågar slå näven i bordet och säga: Nu får det vara nog!

Vi vädjar till Nybros arbetarbefolkning; tag kontakt med era valda ombud, visa tydligt vad ni tycker. För inte var det väl den här förda politiken som ni röstade för vid det senaste kommunvalet? Gör vi inget nu så tror politikerna och de kommunala cheferna att det är fritt fram att göra vad som helst. Är det någon som dristar sig att säga emot så bara iväg med hen. Säger vi inget nu så kanske vi själva drabbas nästa gång, antingen som anställda och blir av med vår försörjning, eller som skattebetalare som får stå för fallskärmar och vettlösa kommunalrådslöner.

Gunnar Axelsson (K)
Joakim Nyström (K)
Johan Karlson (K)
Markus Syrjälä (K)