En folklig seger för nybroborna!

2013-02-20

Publicerad i Östran 21 feb.

Nyligen meddelades från kommunhuset att förslaget om parkering på Nybro torg läggs ner. Detta är en stor seger för Nybros befolkning och ett viktigt avtryck för framtiden; det lönar sig att bjuda upp till kamp!
Sen kan socialmoderaterna Lilja och Lund dra en fin vals om att det är den svaga feedbacken från enkäten (som för övrigt var mycket fattig på väsentlig information) som är orsaken till att man lagt ner förslaget. Det snarare visar på vilket tungt nederlag våra politiker nu lider. De skulle aldrig öppet erkänna att det egentligen var det folkliga motståndet mot parkeringen som räddade vårt torg då risken finns att vi invånare kan bli sporrade att åter igen ta till högljudda protester nästa gång politikerna väljer att ignorera folkets vilja. Och tro mig, med det politiska styret vi har i kommunen idag lär det inte dröja länge!
Jag kan inte för lite betona betydelsen av just de folkliga protesterna för att få till förändringar. Frågan om torgparkeringen var en sådan där folk kunde lägga sina politiska åsikter åt sidan för att tillsammans strida för ett gemensamt intresse. Hade vi suttit med denna seger som facit i hand när exempelvis förslaget om riksdagsarvoden kom på tal hade folket kunnat enats ännu en gång för att protestera på samma sätt då så gott som alla föraktade detta överklassprivilegium i tider av nedskärningar vart man än vänder sig.

Till sist ett stort tack till alla er som bidragit med sitt strå till stacken för att rädda vårt torg, vare sig det varit i form av en namnunderskrift eller att stått i kylan med en protestlista, mm. Som man brukar säga; det här gör vi om nån gång!

Johan Karlsson, Kommunistiska partiet