Förbjud nazismen!

2013-11-08

Publicerad i Barometern och Östran 9 nov

Idag tar vi i akt att minnas den fruktansvärda natten mellan 9 och 10 november i Tyskland 1938 då 400 judar dödades, ca 30 000 arresterades och över 7500 butiker vandaliserades. Detta gör man bäst genom att gemensamt bege sig till närmsta minnesmanifestation för att visa vördnad för alla som föll offer för nazismen. Det är viktigt att denna natt årligen uppmärksammas, i synnerhet nu när nazismen åter är på offensiv i Sverige igen. Att detta händer i vårt land idag är inget obegripligt. Det är för att Sverige idag är en fristad för nazister.

1971 undertecknade Sverige Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, en konvention vilken Sovjetunionen var drivande kraften bakom som dömer nazismen som kriminell rörelse. Detta har över 30 år senare ännu ej uppfyllts av det svenska politiska etablissemanget och det finns ett klassmässigt skäl till detta. Den svenska nazismen hade sin bas i överklassen och för att beskydda ”sina egna” vägrade (och gör än idag) borgerligheten att göra upp med nazismen, trots att alla andra europeiska länder gjorde det.

Vi kommunister anser att de demokratiska fri- och rättigheterna skall gälla alla, också åsiktsriktningar som vi bekämpar och är fientliga mot, men vi drar gränsen vid nazism. Detta är inget krav formulerat av oss, utan är framsprungen genom internationell klasskamp och är fastslaget i internationell rätt och är därmed inte ett hot mot demokratin, utan är istället ett värnande om den!

Vi kräver att det politiska etablissemanget uppfyller sina förpliktelser de åtog sig när de skrev under ovan nämnda FN-konvention och säger högt och tydligt:
Förbjud nazismen!

Johan Karlsson, Kommunistiska partiet Nybro
Markus Syrjälä, Kommunistiska partiet Nybro