Fortsatt debatt med Vänsterpartiet

2013-07-17

Publicerad i Östran 18 juli

V:s svar visar hur den ideologiska kompassen, om den överhuvudtaget finns, totalt tappat riktningen. I 18 år har ni suttit i kalmarstyret. Självklart måste ni då ta ansvar för hela den politik som majoriteten bedrivit. Vackra ord hjälper ej när resultatet blir motsatsen. Personalen inom skola, vård och omsorg går på knäna efter nedskärningar, omorganisationer samt är rädda för att framföra kritik mot verksamheten. Er så kallade rätt till heltid innebar dåliga scheman, osäkra arbetsförhållande samt minskad personaltäthet. Alternativet vore naturligtvis 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Men då måste ni ju gå utanför de av alliansen och sossarna skapade budgetramarna. Er samarbetspartner C var med om att dra undan den ena miljarden efter den andra från kommunernas verksamhet för att finansiera stora skattesänkningar åt de som tjänar mest. Ändå skryter ni om balans i ekonomi och god samtalston med C, en av dessa dödgrävare av den kommunal ekonomin.

Ert majoritetsstyre subventionerar det avskyvärda Ryan Air. Ni tog inte konsekvenserna av era ord mot detta utan är med och administrerar det. Nu är det åter dags att subventionera en flyglinje. Denna gång med pengar från utförsäljningen av kommunala fastigheter till rikshem!!! Pengar som enligt Bertil Dahl skulle gå till att bygga fler bostäder. Är detta en medveten lögn eller är Bertil Dahl åter förd bakom ljuset? Bertil Dahl har rätt i att Rikshem ägs till stor del av av ap-fonden, ja, men styrs av maximal avkastning utan sociala hänsyn, och räknar sig som Sveriges största privata fastighetsbolag.

Till sist; De som tjänar mest på V:s gullande med S och numera de arbetarfientliga C är nog V, i alla fall de som fått förtroendeposterna under åren, till exempel Johnny Pettersson numera ung politikerpensionär och Bertil Dahl som röstade för att följa riksdagsmännens löner, något som V i Nybro stred med kraft emot, men där är man ju i opposition...

Tyvärr räcker det nog inte med att rösta på V i kommande val. Utan här gäller det att folk på arbetsplatserna vågar bryta tystnaden och tillsammans kämpa för en bättre framtid. I den kampen vill vi i Kommunistiska Partiet vara med och visa på möjligheterna till ett annat samhälle, det socialistiska.

Johan Karlsson, Kommunistiska partiet Kalmar/Nybro
Anton Rydqvist, Kommunistiska partiet Kalmar/Nybro
Viktor Amper, Kommunistiska partiet Kalmar/Nybro