Fortsatt kamp mot torgparkeringen!

2013-01-24

Publicerad i Nybro tidning 31 jan, Barometern 26 jan och Östran 29 jan

Det är glädjande när man läser i tidningarna att beslutet om parkeringen på torget i Nybro skjuts upp en månad tack vare folkets enade protester. Att man skjuter upp beslutet en månad är ett bevis på ett nederlag för Markus Lund och Peter Lilja tillsammans med handlarna som har lagt fram förslaget även om dom aldrig öppet skulle erkänna det. Lund och Liljas nya utspel gör dock inte glädjen långvarig. Man ska skicka ut en enkät till handlarna där dom får ange anonymt deras inställning till parkeringen. Detta är för det första en förminskning av det arbete vi i arbetsgruppen ”Nej till parkering på Nybro torg” gjort för att lyfta fram främst invånarnas röster som så sällan får göras hörda, men även handlarnas. Vi har utan hot eller tvång bett varje enskild handlare att ta ställning i frågan och vi har accepterat och noterat deras åsikt vare sig den varit för-, mot eller neutral, utan att för den delen hängt ut en endaste butik. Behovet av en anonym enkät finns därmed inte.

För det andra så visar det åter igen på vilken marknadsdiktatur vårt politiska styre i Nybro kommun är. Ännu en gång så väljer våra från folkets viljor avhängda politiker att endast lyssna till vad handlarna tycker. Vad folket tycker i frågan är helt ointressant för politikerna. Nu om någonsin är det befogat med en folkomröstning, men det tänker dom inte bjuda på gratis. Om folket skulle upptäcka att folkliga protester faktiskt kan leda till förändringar skulle politikernas planer på nedläggningen av Jutegården och Transtorpsskolan ligga risigt till.

Att beslutet om parkeringen skjuts upp är vår första delseger i kampen för vårt torg, men vi får inte nöja oss där och tro att striden är över. Nu fortsätter vi att samla in namn och göra oss hörda i tidningar, radio och tv. Över 1000 namn är insamlade i dagsläget. Hjälp oss gärna få fler!

Johan Karlsson, Kommunistiska partiet Nybro