Kräv sex timmars arbetsdag 1 maj!

2013-04-24

Publicerad i Barometern och Östran 29 april. Något redigerad i Nybro tidning 2 maj

Kampen för kortare arbetsdag har gått som en röd tråd under 123 år av 1 maj-demonstrationer. Det är hög tid att kräva 6 timmars arbetsdag.

I massarbetslöshetens Sverige är högerns och borgarklassens lösning att sänka lönerna, höja pensionsåldern och försämra arbetsvillkoren. Från arbetarklassen måste kravet istället vara att dela på jobben genom att minska arbetstiden. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön ger jobb åt fler och ett bättre liv åt alla.

6 timmars arbetsdag är ett jämställdhetskrav. De många kvinnor som arbetar ofrivillig deltid kan få heltidstjänst, utan de delade turer och krystade lösningar som (v) och (s) sydde ihop i Kalmar när de lovade rätt till heltid. Och män med mer ledig tid skulle både kunna ta och avkrävas större ansvar för hemarbetet, som traditionellt läggs på kvinnor.

6 timmars arbetsdag är också ett demokratikrav. Med kortare arbetstid ges mer tid och ork för samhällsengagemang.

Och 6 timmars arbetsdag är ett klasskrav. Det är ett steg i att vända den omfördelning av samhällets rikedomar som idag går från arbete till kapital och från offentligt till privat.

I Röd front, Kommunisternas förstamajfirande, är 6 timmars arbetsdag ett självklart krav. Kom med du också!

Johan Karlsson
Anton Rydqvist
Markus Syrjälä
Kommunistiska partiet Kalmar/Nybro