SPI luras om välfärden

2013-10-06

Publicerat i Östran 16 okt, Nybro tidning 10 okt

Så är det mindre än ett år kvar till kommunvalet och valfläsket steks för fullt från alla kommunfullmäktigepartier. Några som kryddar sitt valfläsk extra salt är medlemmarna i SPI som inte bara vill tvätta bort stämpeln som enfrågeparti utan även lanserar ett nytt partinamn i form av ”SPI Välfärden” i sann populistisk anda. Vi kommunister bringar gärna lite mer klarhet för Nybros invånare i vad SPI vill med Sverige och Nybro!

SPI vill varken kategorisera sig som vänster eller höger. Vi vet att deras hjärtefråga är en bättre och värdigare vardag för våra pensionärer, men vad kan vara mer höger än när man förespråkar att privata företag bör få konkurrera med den offentliga vården? Med privata företag inom omsorgen förvandlas pensionärer till kunder som skall bemannas med lägst möjliga antal personal som får väga in kissblöjor för att hålla nere kostnaderna, allt i den heliga profitens namn. Pengar som stjäls ur vår gemensamma skattekista som istället borde återgå till den offentliga vården.

Men inte bara pensionärer ska drabbas av SPI:s svångremspolitik. Arbetare får också smaka på högerkroken i form av införandet av ytterligare en karensdag. Men värst får nog ändå våra ungdomar. SPI vill nämligen sänka straffbarhetsåldern till 14. Så plötsligt blir köra trimmad moppe, ett simpelt bus-streck, likställt med brottsstämpel för livet. Som om inte det vore nog vill SPI att alla landets kommuner inför elitskolor. Kan Lundsberg med sin ”kamratuppfostran” vara inspirationskälla tro?

Vi tror inte att era 478 väljare, säkerligen många äldre, vill att deras barnbarn ska växa upp i dessa hårda förhållande och de vill nog inte heller se sina jämnåriga vänner utsättas för den vanvård som har blivit den privata äldreomsorgens signum. Vi kommunister förespråkar istället en kraftigt utbyggd offentlig sektor för att kunna bemöta såväl gamla som yngre generationers krav av en vård, skola och omsorg i god kvalité med gott om resurser i form av både personal och material. Där behoven styrs av människovärde istället för marknadsvärde. En socialistisk välfärdspolitik!

Johan Karlsson, Kommunistiska partiet Nybro