Statliga matbutiker - en lösning för landsbygden

2013-01-21

Publicerad Nybro tidning 24 jan

Den lilla Tempobutiken i Halltorp har nu stått tom i snart ett år och chansen för de 690 invånarna i och runt orten att få handla på hemmaplan igen ser mörk ut. Intresset från näringslivets sida har varit svalt och kommunens sista hopp tycks har lagts på Håkan Olofsson som redan driver en ICA närlivsbutik i Vassmolösa. Håkan anger dock att omsättningen skulle bli alldeles för låg för att täcka upp de fasta kostnaderna och vederbörande kan tillägga att lokalen är i stort upprustningsbehov, vilket förstårligen inte lockar privata intressenter oavsett kapitalstyrka på en glesbefolkad ort som Halltorp. I dessa tider när landsbygden utarmas både på folk och företag, arbetslösheten oavbrutet stiger och politikerna står och trampar i klaveret inför dessa sortens problem krävs det att man vågar tänka utanför det kapitalistiska samhällets ramar. Även på det lilla planet visar sig kapitalismen helt oduglig.

Därför kräver vi kommunister att staten går in och gör sitt jobb och inför statliga matbutiker. Dessa butiker skulle först och främst satsas på landsbygden där behovet idag är som störst och skulle därför kunna bli det första steget mot bekämpningen av avfolkningen av landsbygden dels för närheten till en matbutik och dels att ett stort flertal arbetstillfällen skulle skapas. En statlig matbutik under ett socialistiskt styre skulle se till folkets och miljöns behov istället för de kortsiktiga profiterna, som idag är de stora matkoncernernas enda drivkraft, och därmed satsa främst på råvaror från de inhemska- och lokala förmågorna. Matpriserna skulle lätt kunna konkurrera med de ordinarie livsmedelsbutikernas genom att gå förbi onödiga profiterande mellanhänder, men framför allt genom statliga subventioner. Istället för att lägga minst 90 miljarder på Jas-flygplan kan man lägga pengarna på något som folket faktiskt drar nytta av.

Ett liknande projekt har succéartat genomförts i det fattiga landet Venezuela som valt att gå den socialistiska vägen. 2003 infördes statliga matbutiker vid namn ”Misión mercal” med resultatet att priserna blev 20-50% lägre och idag kan man stoltsera med över 14 000 matbutiker av denna typ landet över.

Vi kommunister är övertygade om att en reform av detta slag skulle gå att genomföra även i Sverige, som är ett betydligt rikare land, men då krävs det till att folket på landsbygden aktivt tar till ljudliga protester mot de politiska makthavarna. Det är endast era enade protester som kan bli början på landsbygdens räddning. Kapitalismen är helt enkelt för oduglig.

Johan Karlsson, Kommunistiska partiet Nybro
Anton Rydqvist, Kommunistiska partiet Kalmar