Svar till SPI

2013-10-20

Publicerad i Nybro tidning 24 okt

Att SPI inte ens bemödar sig att besvara sänkt straffålder, ytterligare en karensdag och införande av elitskolor visar bara på att de inte vågar stå upp för sin egna politik som för övrigt är precis tvärtemot vad välfärd är. Vi tackar för tipset om hemsidan, men dessvärre för er del har vi redan besökt den och läst igenom ert för arbetarklassen fientliga partiprogram. Låt mig ge ytterligare några exempel.

SPI vill att tv-licensen slopas för att istället finansieras via skattesedeln, vilket i praktiken innebär att politikerna, till skillnad från idag, får full kontroll över programutbudet i oberoende public service. De vill även behålla kärnkraften samt förnya den. Katastrofer som Tjernobyl och Fukushima bekommer inte gamla hårdingar i SPI. Ser vi lokalt har SPI röstat för riksdagsarvoden till kommunpolitikerna och för en bilparkering på vårt vackra torg – helt frånvänt Nybrofolkets viljor!

Ert svar om äldreomsorgen kunde för er del inte kommit mer olämpligt nu när det precis har släppts en forskningsrapport från Stockholms universitet där forskare dömer ut privat äldreomsorg. Rapporten visar bland annat att varken lägre priser eller högre kvalité uppnåtts, att privata vårdbolag har lägre bemanning än kommunala och att fast anställda minskar, men timanställda ökar. Kontinuitet och timanställda rimmar dåligt vet ni. Men SPI kanske förnekar svensk vetenskaplig forskning?

Vi kommunister vill slänga ut kapitalismen ur välfärden och förespråkar istället en kraftigt utbyggd offentlig sektor för att kunna bemöta såväl gamla som yngre generationers krav av en vård, skola och omsorg i god kvalité med gott om resurser i form av både personal och material. Där behoven styrs av människovärde istället för marknadsvärde. En socialistisk välfärdspolitik!

Johan Karlsson, Kommunistiska partiet Nybro