Kommentar om Kuba

Kommentarer till ledarsticket, Nybro Tidning 2 jan

2014-01-06

Publicerad i Nybro Tidning 9 jan

Tack för rapporten från Havanna, Stig Davidsson! Det är nuförtiden tyvärr ovanligt med den typen av ärliga beskrivningar som du ger.

Vi har också varit på Kuba, och instämmer i många av dina intryck. Det är ett vackert land, med många plus, men naturligtvis också stora problem. Men flera av dina uppgifter måste vi kommentera.

Du skriver att Kuba bland annat behöver mer av marknadsekonomi, miljötänk och fria val. Detta om det enda land i världen som lyckats kombinera social och ekonomisk utveckling med just ekologisk hållbarhet (WWF, 2006). Och det som möjliggjort denna hållbarhet, sociala utveckling och de framgångar som du räknar upp är just den kubanska, socialistiska planekonomin.

Den kubanska demokratin är både bred och inkluderande. Kuba har ett personvalssystem med nomineringar via grannskapsmöten och massorganisationer, och fria, hemliga val till såväl kommun-, läns och riksnivå. Det kubanska kommunistiska partiet deltar inte som organisation i valen, utan har en annan roll än partier i vår svenska politiska vardag. Det är inte ett valparti, utan med ett modernt begrepp snarare en folkrörelsebaserad tankesmedja som bildades genom sammanslagning av de partier som 1959 ledde den segrande revolutionen mot Batistas USA-stödda diktatur.

Vi är övertygade om att det industrialiserade, rika Sverige med en välutvecklad infrastruktur och högt utbildad befolkning har ännu bättre förutsättningar för att bygga en deltagande demokrati, en demokratiskt planerad ekonomi och ett ekologiskt hållbart samhälle. Då bör vi också tacka kubanerna för deras bidrag till erfarenheterna.

Johan K
Pär H
Kommunistiska partiet Kalmar/Nybro