Replik till Dahlström (s)

2014-06-21

Som ni kunde se i Hans Dahlströms ”Märkligt svar från Vänstern” så saknades svar på vår insändare. Det var ungefär vad vi hade räknat med. Det är inte lätt att försvara överklassprivilegier i form av arvoden knutna till riksdagen medan man påstår att det inte finns några pengar till bostadsbyggande. Då är det bättre att tiga eller ”vägra debattera med kommunister”. Inte heller våra krav på ett kommunalt byggbolag och upprustning av miljonprogramsområdena bemöts.

Vi tror för övrigt att Dahlström var ensam insändarförfattare denna gång då man kan läsa i insändarsvaret att ”vi socialdemokrater aldrig skulle ställa upp på en aktion tillsammans med kommunisterna”. Med de senaste månadernas flera avhopp från sossarnas medlemskår har vi förstått att det är brist på kommunikation i partiet, men så här illa ställt kunde vi aldrig tro att det var. Nog måste väl ändå Svanström minnas att han tidigare i år, då vi kommunister arrangerade en manifestation i Nybro mot nazistiskt våld, meddelade mig personligen att han gärna hade ställt upp som talare om det inte vore för att han var upptagen. Samma svar som även Anders Lundell (s) gav mig på samma förfrågan. Det är nog bara Herr Dahlströms personliga åsikt vi läser här, inte partiets. Men vi har förståelse för att Dahlström inte hinner prata med sina partikamrater när han har så fullt upp med att beröva Nybrofolket på dess gemensamma ägor, allmännyttan.

Vi kommunister vet att en utförsäljning av den kommunala allmännyttan slår hårt mot Nybros arbetarklass som är majoriteten av NBAB:s hyresgäster och som kommunister tänker vi aldrig stå tysta och se på när överheten berövar folket på det arbetarrörelsen kämpat till sig genom åren. Kampen är alltid vår väg för att nå målen och Nybroborna har visat god stridsvilja, vilket resulterat i en protestlista med över 1000 underskrifter.
Vi kan även presentera ännu ett krav som skulle frige kapital till ännu mer bostadsbyggande; avskaffa en av kommunalrådsposterna! Vi ser helt enkelt inte behovet av två kommunalråd. Vilken av dem vi avskaffar spelar ingen roll. De företräder ju ändå samma typ av nedskärningspolitik.

Johan Karlsson, Jocke Nyström, Erika Berggren, Markus Syrjälä
Kommunistiska partiet Nybro