Slutreplik till Hans Dahlström (s)

2014-03-09

Publicerad i Barometern.

Att jag, till skillnad från dig Hans, vågar stå för min partitillhörighet när jag skriver insändare har inget med listan att göra. Att du gör allt i din makt för att förvränga syftet med protestlistan visar endast på att du är den största utförsäljningsivraren i Nybro just nu. Men lögner duger inte här, Hans. NBAB:s hyresgäster vet redan vilka svikare du och och dina partikamrater är när ni utan deras tillåtelse planerar att sälja ut deras hem.

Du säger att du aldrig tänker debattera med mig på torget, men du tycks inte ha några problem med att debattera med mig i tidningarna? Men jag förstår att du inte vill komma ut ur kommunhuset och stå för dina åsikter inför folkopinionen. Så blir det väl när man saknar argument.

Johan Karlsson, Kommunistiska partiet