Sossarna bevarar riksdagsarvoden före allmännyttan

2014-07-04

Socialdemokraterna säger sig vilja utveckla Nybro kommun. Men vi måste ställa dem frågan; för vilka är det ni vill utveckla kommunen? Invånarna eller er själva? Den så kallade utveckling vi i Kommunistiska partiet har iaktagit signerat sossarna de senaste åren har antingen handlat om att sko sig på folkets bekostnad eller agera helt frånvänt folkviljan. Tillåt oss påminna er.

I tider av nedskärningar, anser man sig förtjänta av en rejäl löneförhöjning och införde arvoden knutna till riksdagsnivå. Man har lagt ner Transtorpskolan och därtill försökt stänga ner ett flertal andra landsbygdsskolor. Man har försökt omvandla vårt gemensamma torg till en stor parkeringsplats. Man har infört ändringar i kf:s arbetsordning som innebär begränsningar av åhörarnas yttrandefrihet på kf-mötena. Man har tystat ner fackföreningarna genom att avskaffa deras rösträtt i de kommunala bolagsstyrelsena.

Allt detta i samförstånd med moderaterna och nu står man åter igen hand i hand för att i strid mot folkviljan sälja ut en stor del av Nybros allmännytta för kapitalistisk exploatering. Några spår av arbetarpolitik kan ej längre skådas i det så kallade arbetarpartiet när man väljer att bevara sina riksdagsarvoden istället för att bevara allmännyttan.

Kommunistiska partiet är ett annat sorts parti. Vi är ett parti av arbetare, för arbetare. Vi är aldrig lojala med makten. Vår lojalitet finns alltid med folket. Vi strävar efter att vara ett språkrör för kämpande människor, att föra vanligt folks talan mot makten, som vi gjort under såväl torgparkeringsfrågan som utförsäljningen. Vi tänker aldrig ta emot några stora politikerarvoden eller andra överklassprivilegier och vi har inskrivet i våra stadgar att ingen av våra medlemmar med uppdrag får tjäna mer än en genomsnittlig arbetarlön. Detta för att inte fjärma oss från arbetarklassen. Något vi anser socialdemokraterna gjort för länge sen och vi kommer att fortsätta att avslöja varje kliv högerut sossarna tar. Det är vår plikt som socialister.

Kommunistiska partiet Nybro
genom Johan Karlsson