Bli medlem

Kommunistiska partiet har stora uppgifter och mål, men vi behöver bli fler. Kom med oss i arbetet mot högerpolitiken, för arbetarpolitik och socialism!

Som medlem i Kommunistiska partiet betalar man medlemsavgiften, ställer sig bakom vårt partiprogram och våra stadgar, och är aktiv efter förmåga i det politiska arbetet. Vi försöker hålla medlemsavgiften så låg som möjligt, och vi tar hänsyn till att medlemmarna i olika perioder av livet kan engagera sig olika mycket.

Kontakta oss för att veta mer om medlemskap! Och naturligtvis är även du som inte i dagsläget är beredd att ta steget att bli partimedlem välkommen att delta i studiecirklar, gå på offentliga möten och hjälpa till i det politiska arbetet!