Förstamajmöte i Kalmar

2011-05-01

Gunnel Thörn från Kommunistiska partiet i Växjö talade inför drygt tio personer, när Kommunistiska partiet höll Röd front-möte i Kalmar för första gången på nästan 30 år. Flera av besökarna på inomhusmötet var nya kontakter för oss, och vi fick in ett par intresseanmälningar för vidare kontakt med Kommunistiska partiet. Två prenumeranter värvades, en mängd litteratur från bokbordet såldes, och vi stärktes allihop inför fortsatt arbete i Kalmar och Nybro.