Christina Davidsson äger inte Nybrobornas tungor

2021-03-29

Refuserad av Barometern

I Barometern 16/3 hävdar Christina Davidsson att folks anklagelser om Nybro kommun som korrupt är ”grundlösa”.

På polisens hemsida går att läsa; ”En förekommande definition av korruption är: Att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”. Att en enhetschef betalar ut 10 månadslöner i avgångsvederlag till en undre chef, utan att han har varit arbetslös en enda dag, stämmer enligt mig väldigt bra in på denna beskrivning och kan knappast kallas ”grundlöst”. Men så har nog jag och Christina väldigt skilda åsikter om vad som anses vara korruption. Jag har heller aldrig haft några andra förväntningar om någon som på sin blogg 2012 skanderade följande om politikerarvodena i kommunen; ”Jag är bedrövad, känner mig helt tom...känns som ett hån gentemot de vi är valda av...”, men som nu själv helt okritiskt sitter och avnjuter det högsta politikerarvodet i kommunen på ofattbara 62 910kr/mån.

I samma artikel säger Christina att om man inte har belägg för ett påstående om kommunen så ska man inte uttala sig. Att invånarna riktar anklagelser mot kommunen är en yttring för att man fått nog av politiker- och tjänstemäns missbruk av folkets skattepengar. Att försöka lägga munkavel på dessa missnöjesyttringar vänder jag mig skarpt emot.

Efter kommentaren till Barometern sitter nu Christina och gör sig mallig på sin facebook över att ingen vågar ta diskussionen med henne öga mot öga. När vi i Kommunistiska partiet utmanade Centerpartiet på offentlig debatt inför senaste kommunvalet så tackade de nej. När vi personliga assistenter i höstas protesterade mot Centerns försök att privatisera LSS:en i Nybro, så visade Christina som ansvarig politiker ingen samtalsvilja alls. På vilket sätt är du bättre här, Christina?

Johan Karlsson
Personlig assistent och medlem i Kommunistiska partiet