Samtal med kommunisterna

2012-03-25

Kommunistiska partiet bjöd in till samtal om krisen, arbetslösheten och socialismen på två öppna möten i Kalmar och Nybro. Inledningstal hölls av Lars Jeppsson, stenhuggare,  partistyrelseledamot i Kommunistiska partiet och ledamot i Karlshamns kommunfullmäktige. Efter inledningen togs flera frågor upp om allt från osäkra anställningar och ungdomsarbetslöshet till hur en socialistisk klimatpolitik kan se ut.