Rädda bruken - rädda jobben!

2012-10-11

Läs vad Proletären skriver angående varslen och nedläggninghoten i Glasriket.

"Så visar sig kapitalismen än en gång oförmögen att garantera jobb, och hela samhällen hotas av det diktatoriska beslutet. 130 varslade i en redan drabbad bygd är ett hårt slag, som riskerar att dra med sig fler varsel och konkurser från mindre företag i båda bruksorterna. /.../

Men frågan om Orrefors och Åfors har ytterligare en dimension, utöver arbetstillfällena. Här handlar det om en hantverkstradition och om levande industrimiljöer med anor från 1700-talet som i privata händer monterats ned bit för bit under en lång tid. Det senaste beskedet är ett i en serie av negativa händelser som tillåtits drabba Glasriket, med det krassa ”ökad lönsamhet” som tillräcklig förklaring.

Det orimliga i att mer eller mindre klämkäcka kapitalister får lov att hantera och missköta ett regionalt kulturarv visas alltså igen. Ingen offentlig planering, ingen demokratisk kontroll, ingen hänsyn – endast vinstmaximering får styra besluten. /.../

När kapitalet gång på gång visar att det varken kan garantera jobb eller förvalta kulturarv måste kraven på statliga åtgärder ställas. Om inte fullt övertagande av glasbruk och fortsatt drift i kommunal regi så åtminstone krav på att varumärken och profilprodukter medföljer i en eventuell försäljning av hyttorna.

De etablerade namnen och varorna är en förutsättning för en fortsatt storskalig drift av bruken, alternativet är som bäst två fåmanshyttor med osäker livslängd."

Missa inte att ta en prenumeration på Proletären!