8 mars-firande i Kalmar och Nybro

2014-03-11

På internationella kvinnodagen, den 8 mars, hade vi bjudit in Annika Albertsson att tala på möten i både Kalmar och Nybro. Annika Albertsson, som har suttit flera år i Kommunistiska partiets Kvinno- och jämställdhetsutskott, talade om kvinnorörelsens historia och knöt ihop den med dagens situation.

Trots konkurrensen från det fina vårvädret blev det bra frågestunder och samtal över lite fika efter föredragen.