Den ohållbara kapitalismen

2014-11-07

Publicerad i Östran 13 nov. Refuserad av Barometern.

Kapitalismens fula tryne visas återigen i Nybro. Strax efter valet meddelade Bong Ljungdahls att de flyttar produktion till andra fabriker, och de flesta arbetare varslades. Nu lägger Smurfit Kappa ned sina ena fabrik, och flyttar maskiner och verktyg. 110 människor blir av med jobbet. Båda beskeden visar på den ohållbara och omänskliga kapitalismen. Jobben försvinner inte på grund av en naturkatastrof eller en brand. Nej, förstörelsen är beordrad från slutna styrelserum, och besluten drivs endast av maximal profit. Ingen hänsyn tas till de arbetandes yrkeskunnande, till deras familjers ekonomiska situation eller till Nybros överlevnad som samhälle. Ingen demokratisk förankring finns. Endast kapitalismens krassa profitbegär får styra.

Arbetarklassen i Sverige är kraftigt tillbakapressad av den snart 30-åriga klasskamp som nästan ensidigt bedrivits av ägarklassen, kapitalisterna. Kapitalisterna har i omställningen från klassamarbete till öppen klasskamp fått god hjälp av den ideologiska efterblivenhet som präglar den reformistiska arbetarrörelsen, med Socialdemokratin i spetsen. Glädjande nog har vi börjat se enstaka exempel på arbetarkamp runtom i landet, och vi uppmuntrar alla försök till enhet mellan kämpande arbetargrupper, och uppmanar till solidaritet med de som tar kamp.

På lång sikt är det endast en omställning till ett socialistiskt samhälle, till produktion för behov istället för profit, som kan lösa problemet med företagsflytt, nedläggningar och avfolkning. Men socialismen kan vi inte önska fram idag, den når vi bara med ett enande av arbetarklassen och närstående grupper, för ett revolutionärt, socialistiskt program. Det är vi idag långt ifrån. Men en liten bit på vägen är den självständiga arbetarkampen, där arbetare förenas som just arbetare och ser till sitt klassintresse. Därför uppmanar vi alla arbetare på de varslade företagen att se till det gemensamma klassintresset. Gör en nedläggning så dyr som möjligt för företagen.

Till regeringen sätter vi inget hopp, men vi lyfter ändå kravet: gör det svårare att lägga ned lönsam produktion! Låt kommun eller stat överta verksamheten, om inte ägarna vill driva den.

Johan Karlsson, Kommunistiska partiet Nybro
Jocke Nyström, Kommunistiska partiet Nybro
Markus Syrjälä, Kommunistiska partiet Nybro
Willie Klaja, Kommunistiska partiet Nybro
Erika Berggren, Kommunistiska partiet Nybro