Stort stöd för Palestina

2015-05-09
Palestinamanifestation på Torget
Palestinamanifestation på Torget
Johan Karlsson talar på Palestinamanifestation
Johan Karlsson talar på Palestinamanifestation

Uppemot 150 nybrobor deltog i lördagens stödmanifestation för Palestina, som arrangerades av Kommunistiska partiet. Mötet krävde en kommunal bojkott av Israel och uppmärksammade Islamiska statens belägring av det palestinska flyktinglägret Yarmouk i Syrien. Ett stöduttalande lästes också upp, som krävde att Israel friger den fängslade palestinska parlamentsledamoten Khalida Jarrar (PFLP). Trots det allvarliga ämnet präglades mötet av sång och dans. Pengainsamlingen till Ship to Gaza är ännu inte redovisad, men den fulla bössan såg hoppingivande ut.