Tre år har gått sedan gasattacken i Goutha

2016-08-23

Publicerad 25 augusti 2016 i Östran

Nu har det gått tre år sedan ”gasattacken” i Goutha skedde. Lögnen om ”Assadregimens” gasattack har nu upprepats så många gånger att den blivit ett axiom.

Man talade om så mycket som 1 500 döda, vilket FN senare kunde konstatera var rent nys. Hade det varit en professionell attack så hade mycket riktigt tusentals dödats och flera tiotusentals blivit skadade.

Faktum: FN befann sig i Syrien vid tillfället för att på syriska regeringens begäran undersöka just förekomsten av gasanvändning. Detta eftersom terrorligor gripits vid ett flertal tillfällen med gasbehållare för ”amatörbruk” i Syrien och Turkiet.

Faktum: Obama hade vid flera tillfällen veckorna innan händelsen sagt att gasattack var den röda tråd som skulle ”tvinga” USA att ingripa.

I detta läge sker alltså den nämnda gasattacken. När regeringen och armén har som minst intresse av den sortens uppmärksamhet.

FN undersökte området och fann drygt 80 påverkade eller skadade. Man undersökte 35 av dessa och kunde konstatera spår av sarin.

Den märkligaste omständigheten dock är att FN aldrig fick se eller begärde att få se alla de döda eller skadade barn som visades upp på filmer i världens TV-kanaler. Några veckor tidigare hade ett par hundra kvinnor och barn kidnappats i Latakia-området. Flera föräldrar till dessa kände igen sina barn på filmerna. Än idag vet ingen var dessa barn finns. De enda som kan ha den kunskapen är de så kallade ”rebellerna”. Varför visades dessa inte upp för FN? Är det meningen att dessa ska grävas fram i en framtid när dödsorsak inte längre går att fastställa, för att användas i propagandasyfte?

Här är en rapport från hösten 2013 baserat på en utredning av en grupp under ledning av en nunna boende i Syrien; moder Agnes Mariam:

http://tarpley.net/docs/20130915-ISTeams-Ghouta-Report.pdf

I rapporten listas namnen på de saknade vuxna och barnen från Latakia. Rapporten avslutas med orden: ”Det är ett akut behov av en oberoende och opartisk internationell kommission som kan ta reda på dessa barns identitet och var de finns. Har de dött så behöver deras kroppar återfinnas och DNA-testas. Bara då kan vi få ljus över detta historiska fall av massmanipulation". Samt föräldrarna till barnen kan få ett avslut.

Gasattacken i Goutha är bara en av de lögner vi har serverats vad gäller krigets Syrien. Listan kan göras lång. Faktiskt under de år som jag har följt kriget så har de värsta övergreppen enligt våra nyhetsmedia här alltid skett när FN varit på besök eller om FN har haft omröstning om till exempel flygförbudzon med mera i Syrien. När regeringen i Syrien har haft minst intresse av denna typ av uppmärksamhet.

Vi får hoppas att kriget snart tar slut och att Syrien efter det fortfarande är ett fungerande land med fri sjukvård och skolgång upp till och med universitetsnivå. Religionsfrihet och att man har en regering som fortsätter att arbeta framåt mot ett könsjämlikt samhälle enligt den nuvarande grundlagen.

Pierre Stjernfeldt, Kommunistiska partiet