Kommunismen lever

Svar till Inger Hilmansson.

2011-10-25

Publicerad i Östran 27 okt.

Tack Inger Hilmansson för att du anser det mödan värt att besvara vår insändare! Du visar därmed samma sak som vi märkt när vi sålt vår tidning, Proletären, på gator och i bostäder,nämligen att den kommunistiska ideologin lever trots otaliga dödsförklaringar från kapitalismens företrädare. Detta ger oss ytterligare motivation att oförtrutet arbeta vidare med att sprida vårt budskap utan att få en krona i ersättning. Skulle vi väljas till ett förtroende uppdrag i kommun, landsting eller stat får vi ej ta emot högre ersättningar eller förmåner än vad som motsvarar en normal arbetarlön.

Vi förstår om detta låter konstigt för dig och dina politikerkolleger som gjort politiken till en lönsam födkrok och karriärstege. Vad är det som gör att ett kommunalråd/oppositionsråd ska ha en lön som är dubbelt så hög som en medlem i kommunalarbetarförbundet? Rent patetiskt blir det då du angriper socialdemokratins politiska toppskikt för att sko sig när du vet att det förekommer i minst lika stor utsträckning inom allianspartierna som du är en del av.

Vi skrev att ”den samlade rikedomen aldrig har varit större än vad den är idag”.Kapitalismen kan vara bra på att skapa rikedom och det som behövs för detta, kunskap. Fördelningen av rikedomen är och har dock varit djupt orättvis. Men det, inom det kapitalistiska samhället, olösliga problemet är att det tillslut hamnar i ett läge där det förstör sig självt genom ekonomiska kriser och i sin förlängning krig om marknader och naturtillgångar.

Just nu är vi mitt inne i en sådan global kris. Nationellt har vi sett hur dina allianskamrater vältrat krisens bördor över vanligt folk. Överklassen har fått de i kronor räknat, största skattesänkningarna. Deras personliga rikedomar och därmed individuella valmöjligheter har ökat. Den gemensamma välfärden har rustats ner medan de lönsamma delarna av offentlig verksamhet sålts ut till kapitalistiska riskbolag. Samtidigt som din alliansregering nu slåss med näbbar och klor för att få vara med och vräka ytterligare ofattbara 1000-tals miljarder över det europeiska bankväsendet för att rädda den Euro folkmajoriteten sa nej till!

Följderna av detta ser vi tydligt vilket vi skrev om i vår insändare, men där blev du oss av naturliga skäl, svaret skyldig.

Självklart försöker vi i Kommunistiska Partiet se vilka lärdomar, positiva och negativa, vi kan dra av de försök att bygga socialism som arbetare och förtryckta tidigare gjort. Den diskussionen för vi gärna med de människor som liksom vi tror på möjligheterna att bygga ett samhälle där inte den ekonomiskt starke individen kan berika sig ytterligare på kollektivets bekostnad. Ett samhälle där arbetare och vanligt folk genom sin kollektiva styrka får en möjlighet att socialt och kulturellt utvecklas som individer oberoende av sin ekonomiska styrka!

Gunnar Axelsson, Johan Karlsson
Kommunistiska partiet Kalmar/Nybro