Återinför det statliga apoteksmonopolet!

2012-06-08

Publicerad i Nybro Tidning

Rätt nyligen kunde man läsa i tidningar att Kronans droghandel riskerar att stänga ner 33 av sina apotek runt om i landet. Gemensamt för dem är att alla är glesbygdsapotek. Nu är det nästan 3 år sedan statliga apotekets monopol avskaffades. De tre huvudargumenten för avskaffandet var följande:

  1. Sverige är tillsammans med Kuba en av få länder i världen som har statligt apoteksmonopol
  2. Effekten av fri konkurrens kommer leda till sänkta läkemedelspriser.
  3. Fler glesbygdsapotek kommer öppnas.

Att Kuba på fullaste allvar var ett av huvudargumenten till utförsäljningen tycker jag bara är ett bevis på vilken oseriös politik borgarna bedriver, men samtidigt så får det mig att genomskåda högerregeringens avsikter med utförsäljningen av våra gemensamt ägda sjukhus runtom landet; Sverige ska inte erbjuda sitt folk fri sjukvård för det gör dom i Kuba.

I oktober 2009, mindre än ett halvår efter utförsäljningen, kunde man se de första effekterna av ett slopat apoteksmonopol; mer än 30 av de mest säljande läkemedlen hade ökat i pris varav vissa med 50%, vilket krossar argument nr 2. Det fattar väl vem som helst med lite simpelt bondvett att när man avreglerar ett statligt monopol och adderar kapitalisternas omättliga aptit på profit så resulterar det alltid i prisökningar.

Antal apotek i landet har ökat de senaste åren, men detta gäller dock inte på landsbygden. Därför kräver nu Kronans droghandel ersättningar från staten för att kunna fortsätta driva glesbygdsapoteken. Hör på maka! Inte nog med de 500 miljonerna som skattesubventionerades för att locka utländska riskkapitalbolag att investera och sedan flytta vinsterna oskattade ur Sverige till skatteparadisen. Nu vill de ha ännu mer pengar av oss skattebetalare att stoppa i sina redan övergödda fickor!

Vi kommunister bekämpar all form av privatiseringen inom offentlig sektor och motsätter oss varje åtgärd som innebär, att de sociala rättigheterna görs avhängiga den enskildes grad av betalningsförmåga eller att de görs till föremål för privata vinstintressen. Idag är det exempelvis inte en garanti att du får hämta ut dina livsviktiga mediciner om du har betalningsanmärkningar. Föregående exempel är den fria marknadens syn på människors behov. Samhällets ansvar kräver helt enkelt offentligt ägande och offentlig drift. Därför säger vi kommunister: Återinför det statliga apotektsmonopolet!

Johan Karlsson
Kommunistiska partiet Kalmar/Nybro