Slutreplik om NBAB

2012-09-18

Publicerad i Östran 19 sept

Av svaret på min insändare om NBAB att döma så undrar jag varför du fortfarande är medlem i (S), Bertil, när du på pappret håller med mig om vad en social bostadspolitik är. Socialdemokratin må en gång i tiden ha bedrivit en sådan, men idag förknippas ni snarare med nedrustningen av den. Vill du inte besvara mina resonemang för att du anser dom historielösa så ska jag nu ge dig en historielektion, trots min ringa ålder, som får dig och ditt parti att stå i skamvrån mer än ni redan gör pga ert lokala samarbete med moderaterna.

I slutet på 1980-talet kunde man se det definitiva slutet på miljonprogrammet när ni tillsammans med (Fp) genomförde skattereformer för att sänka skatterna för högkomstintagare. Skattereformen minskade värdet på ränteavdragen för bostadsbyggandet, men framförallt innebar den att staten frånsvor sig sitt ansvar för bostadsförsörjningen genom kraftigt minskade bostadssubventioner. Följderna blev flera så som att hyrorna steg snabbt med 15-16% och sedan totalstopp för all nyproduktion, särkilt efter regeringen Bildt totalt avskaffade de statliga räntebidragen för bostadsbyggande. Något som ni socialdemokrater aldrig återinförde efter valsegern 1994! Som en följd av detta steg hyrorna med nästan 50% mellan 1991 och 1997 och för att ytterligare bättra på er statistik så har det aldrig i svensk historia sålts ut så mycket offentlig sektor som mellan 1994 och 1998 när ni regerade.

1994 är ett anmärkningsvärt år då den socialdemokratiska regeringen beslutade att kommunal fastighetsförvaltning inte skall omfattas av självkostnadsprincipen, på förslag av regeringen Bildt (prop 1993/94:188). Inte heller detta beslut har upphävts av efterträdande socialdemokratiska regeringar. Att allmännyttan, därmed NBAB, skall drivas utan vinstintresse är helt enkelt en myt och inget du kan förneka, Bertil. Du får helt enkelt stå till svars för ditt partis politik.

Johan Karlsson, (K)
Kommunistiska partiet Nybro