Vi är stolta över att kalla oss kommunister!

2012-05-14

Publicerad i Nybro Tidning

Vi är stolta över att kalla oss kommunister!

Ordet 'kommunist' kommer ursprungligen från latinets 'commu'nis' vilket betyder 'gemensam'.

Det är ett ord som väl beskriver vår verksamhet, vårt arbete och vår målsättning. 'Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov' är en grundläggande formulering ur Karl Marx 'Det Kommunistiska Manifestet'. Detta är något vi tagit fasta på och arbetar utifrån. Vi arbetar tillsammans för ett Sverige - och en värld! - där tillgångarna fördelas rättvist. Det kanske låter som en utopi, och vi inser naturligtvis att detta rättvisa samhälle ligger långt fram i tiden, men vi tror och hoppas att det en dag skall vara möjligt att genom gemensamt arbete nå ända fram!

Signaturen 'Christer' drar på gammalt känt maner upp de gamla så kallade 'kommuniststaterna' Sovjetunionen och Östtyskland som exempel på vad vi vill uppnå, men detta är felaktigt. Vi vill förändra Sverige efter vårt lands förutsättningar, och så småningom uppnå ett verkligt kommunistisk samhälle. Och vad gäller Kuba och Nordkorea menar vi att varje land har rätt att utforma sin egen politik. Vi förnekar inte våra rötter, vi är självklart medvetna om de historiska avigsidorna, men vi vet också att man inte kan bli vuxen utan barndom.

Vi försöker helt enkelt lära oss av misstagen och dra nytta av gamla erfarenheter för att gemensamt skapa något nytt och bättre!

Säkert har du som Nybrobo stött på oss utanför exempelvis Systembolaget, där vi säljer vår tidning 'Proletären', och inte verkar vi väl så farliga? Nästa gång vågar du kanske t.o.m. prata med oss, och kanske köpa en tidning, där du har möjlighet att få läsa om en helt annan sida av verkligheten än den som media i allmänhet, på imperialismens uppdrag, matar oss med...

Ett högaktuellt exempel är de nyss höjda arvodena för Nybros kommunpolitiker. I vårt parti överstiger inte ersättningen för ett politiskt uppdrag en genomsnittlig LO-lön. Tänkvärt, kanske?

Och en sak vet vi: Det finns inga enkla lösningar, och inga genvägar. Sist och slutligen handlar det om att vi måste sluta oss samman och gemensamt visa att vi fått nog av imperialismens förödande härjningar.

En annan värld är möjlig!

Upp till kamp!

Erika Berggren
Kommunistiska Partiet Kalmar/Nybro